REGULAMIN

SZKOŁY JAZDY NA ROLKACH BLACK & YELLOW SKATING

1. Organizatorem zajęć jest szkoła jazdy na rolkach Black & Yellow Skating.

2. Uczestnikiem zajęć jest osoba która dokonała zapisów na zajęcia grupowe przez stronę https://byskating.com/ lub osoba która dokonała zapisów na zajęcia indywidualne poprzez kontakt telefoniczny z organizatorem.

3. Zgłoszenie na zajęcia grupowe dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem https://www.byskating.com/zapisz-sie/

4. Organizator ma prawo do skreślenia z listy oraz odmówienia możliwości wzięcia udziału w zajęciach osobom zakłócającym porządek, osobom pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub osobom w jakikolwiek inny sposób naruszającym niniejszy regulamin.

5. Płatność za odbytą lekcję odbywa się na koniec zajęć zgodnie z cennikiem zawartym na stronie: https://www.byskating.com/zapisz-sie/

6. Karnety i Vouchery:
– uczestnik zajęć ma możliwość zakupu karnetu na zajęcia grupowe (4 wejścia) lub vouchera na zajęcia indywidualne (dowolna ilość wejść) zgodnie z cennikiem zawartym na stronie www.byskating.com/poznaj-oferte/#cennik;
– karnet jest ważny przez 35 dni, a voucher 60 dni od dnia zakupu;
– zakup karnetu i vouchera nie podlega zwrotowi;

7. Czas trwania jednej lekcji to 60 min.

8. Wszyscy uczestnicy proszeni są o zgłaszanie się na zajęcia punktualnie, w rolkach oraz ochraniaczach – gotowi do jazdy.

9. Zalecane jest przyjście 15 min przed rozpoczęciem zajęć w celu przygotowania się do nich.

10. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do:
– posiadania własnego sprzętu (rolki, kask, komplet ochraniaczy);
– przestrzegania niniejszego regulaminu;
– kultury osobistej.

11. W miejscu zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania substancji odurzających.

12. W przypadku niedyspozycyjności organizatora, uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie terminu zajęć.

13. Organizator może poinformować uczestnika o odwołaniu lub zmianie terminu zajęć telefonicznie lub mailowo.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć oraz za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.

15. Uczestnik biorący udział w zajęciach wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów z jego wizerunkiem w celach marketingowych.

16. Uczestnicy, którzy zapisali się na zajęcia, lecz nie mogą się na nich pojawić, proszeni są o poinformowanie o tym organizatora drogą telefoniczną.

17. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez szkołę jazdy na rolkach Black & Yellow Skating w celach informacyjnych i marketingowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej „RODO”. Pełna informacja o ochronie danych osobowych jest zawarta na stronie: www.byskating.com/ochrona-danych-osobowych/

18. W przypadku niepełnoletnich uczestników, regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

19. Wszystkie kwestie sporne, niezawarte w tym regulaminie rozwiązuje organizator.

DANE REJESTROWE:

Szkoła jazdy na rolkach Black & Yellow Skating
Marek Wojdakowski
Trawiasta 8/37, 15-161 Białystok
NIP: 9662121457
REGON: 380485448

DZIĘKUJEMY ZA ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM.